Partner me Kevin

Ju mund të kualifikoheni sot për t’u bërë një PARTNER zyrtar me Kevin duke u angazhuar për një kontribut automatik, mujor prej 25 dollarësh ose më shumë. Kevin organizon thirrje private Zoom për partnerët e tij, kjo është një dhuratë nga Kevin për partnerët e tij. Ata gjithashtu marrin një biletë falas për një Konventë Partneriteti vjetor ku mund të takohen personalisht me Kevin.

Për një listë të të gjitha përfitimeve aktuale të Partnerit Kliko këtu.

Kur i jep Kevinit, lëshon “The Power of Giving“. Lexoni këto mësime për të mësuar më shumë rreth sekretit të të jetuarit është të japësh.