هدیه 10000 دلاری “فرایندهای پولی” 3

$10,000.00

برای اولین هدیه مالی 10000 دلاری شما به کوین، کلوپ هواداران، فایل های صوتی/تصویری قسمت 2 “فرایندهای پول” کوین را به عنوان هدیه برای شما ارسال می کند. اینها فرآیندهای واقعی است که توسط ابرثروتمندان استفاده می شود و تمام بلوک های پرانرژی را که مانع از رونق مالی استحقاق شما می شود، آزاد می کند.

وقتی با استفاده از این وب‌سایت مشارکت می‌کنید، متوجه می‌شوید که هدایای شما کسر مالیات نیستند. این کمک یک‌بار به ارز USD است.

دسته:
KTFC Heart logo
هدیه 10000 دلاری “فرایندهای پولی” 3
$10,000.00