سفارشی یک بار مشارکت

مبلغ مشارکت حداقل 5 دلار را وارد کنید. وقتی با استفاده از این وب‌سایت مشارکت می‌کنید، متوجه می‌شوید که هدایای شما کسر مالیات نیستند. این کمک یک‌بار به ارز USD است.

دسته:
KTFC Heart logo
سفارشی یک بار مشارکت