طرفداران کوین چه می گویند

کوین ترودو بر زندگی میلیون ها نفر از سراسر جهان تأثیر گذاشته است.
ببینید برخی از شاگردان او چه می گویند.

اگر گواهینامه ای دارید که می خواهید با کوین به اشتراک بگذارید، به سادگی با ما تماس بگیرید (اینجا را کلیک کنید).