شراکت با کوین

امروز می‌توانید با متعهد شدن به مشارکت خودکار ماهانه ۲۵ دلاری یا بیشتر، واجد شرایط شریک رسمی کوین شوید. کوین میزبان فراخوان‌های خصوصی زوم برای شرکای خود است، این هدیه کوین به شرکای خود است. آنها همچنین یک بلیط رایگان برای یک کنوانسیون سالانه شریک دریافت می کنند که در آن می توانند شخصاً با کوین ملاقات کنند. مزایای اضافی ممکن است در آینده اعلام شود.

برای لیستی از تمام مزایای شریک فعلی اینجا را کلیک کنید.

وقتی به کوین می دهید، «قدرت دادن» را منتشر می کنید. این درس ها را بخوانید تا در مورد راز زندگی دادن بیشتر بدانید.